Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Khách hàng

Công nghệ màng - MBR trong xử lý nước thải


Liên hệ


  MBR - Membarane Bio - Reactor : Bể lọc sinh học bằng màng là quá trình xử lý nước thải kết hợp quá trình dùng màng với hệ thống bể sinh học để xử lý nước thải.

Thông tin chi tiết

 MBR - Membarane Bio - Reactor : Bể lọc sinh học bằng màng là quá trình xử lý nước thải kết hợp quá trình dùng màng với hệ thống bể sinh học để xử lý nước thải.

I. Sơ đồ công nghệ

II. Ưu điểm của công nghệ màng

- Không phải khử trùng do lượng coliform không thể xuyên qua màng.

- Không cần bể lắng.

- Kích thước bể nén bùn giảm đáng kể.

- Diện tích sử dụng cho công trình là nhỏ do chỉ sử dụng 01 bể phản ứng mà không cần bể lắng, lọc và khử trùng.

- Trong quá trình sử dụng màng có thể được sục rửa ngược 1 cách đơn giản.

- Lượng hóa chất sử dụng là không đáng kê.

- Có thể tự động hóa hoàn toàn.  Các sản phẩm liên quan

Công nghệ xử lý nước thải xi mạ
Công nghệ xử lý nước thải xi mạ
Liên hệ
Xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm bằng quá trình Peroxone
Xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm bằng quá trình Peroxone
Liên hệ
Công nghệ màng - MBR trong xử lý nước thải
Công nghệ màng - MBR trong xử lý nước thải
Liên hệ
Hệ thống xử lý nước thải mạ
Hệ thống xử lý nước thải mạ
Liên hệ
Công nghệ xử lý nước thải công nghiệp chế biến thực phẩm
Công nghệ xử lý nước thải công nghiệp chế biến thực phẩm
Liên hệ
Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện hợp khối
Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện hợp khối
Liên hệ