Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Khách hàng

Tư vấn xin giấy phép xả thải vào nguồn nước


Liên hệ


 

Thông tin chi tiết

        Để đáp ứng nhu cầu cần thiết của khách hàng khi liên hệ đến công ty để xin tư vấn các hồ sơ môi trường đặc biệt là xin giấy phép xả thải vào nguồn nước công ty chúng tôi đã tiến hành xây dựng các bước để hoàn thành hồ sơ này tốt nhất và đã góp phải giải quyết những khó khăn mà quý doanh nghiệp mắc phải trong thời gian qua. Với đội ngũ nhân viên trẻ năng động tốt nghiệp các trường danh tiếng cũng như đội ngũ kỹ sư thạc sĩ cũng đã góp phần xây dựng chỗ đứng cho công ty suốt thời gian hoat động. Vì vậy công ty chúng tôi tự hào là đơn vị tư vấn uy tín và chuyên nghiệp nhất trong các công ty môi trường luôn giữ niềm tin tuyệt đối từ khách hàng.

     Để hiểu rõ hơn về việc xin giấy phép xả thải này rất mong quý khách hàng hãy tìm hiểu bào viết sau đây:

Đối tượng lập hồ sơ xin giấy phép xả thải vào nguồn nước:

     Các doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… xả nước thải vào nguồn nước. Ngoài ra, còn tùy thuộc vào lưu lượng nước thải trong ngày để biết mình phải nộp hồ sơ xin giấy phép xả thải vào cơ quan nào:

     Dưới 10m3/ngày đêm sẽ do phòng Tài nguyên và Môi trường cấp quận (huyện) cấp phép
    Từ 10m3/ngày đêm đến dưới 5000m3/ngày đêm sẽ sở Tài nguyên và Môi trường TP tương đương cấp phép
     Từ 10-20m3/ngày đêm sẽ do phòng Tài nguyên và Môi trường cấp quận (huyện) cấp phép
     Từ 20m3/ngày đêm đến dưới 5000m3/ngày đêm sẽ do sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép
     Từ 5000m3/ngày đêm trở nên sẽ do Bộ Tài nguyên và môi trường cấp phép

Các hồ sơ tài liệu cần phải có khi xin giấy phép xả thải:

     Sơ đồ toàn bộ hệ thống thu gom, xử lý nước thải trong cơ sở xả thải.
     Bản thiết kế hệ thống xử lý nước thải.
     Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết BVMT hoặc đề án bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Văn bản pháp quy liên quan tới xả nước thải vào nguồn tiếp nhận:

     Bản sao có công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đầu tư)

     Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất tại nơi đặt công trình xả nước thải. Trường hợp đất nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xả nước thải với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận.

 

Hình minh họa: tư vấn xin giấy phép xả thải vào nguồn nước

Quy trình thực hiện hồ sơ xin giấy phép xả thải vào nguồn nước:
      Khảo sát, thu thập số liệu về công nghệ sản xuất của doanh nghiệp.
     Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: xử lý khí thải, xử lý nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án. 
     Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm từ hoạt động của dự án đến các yếu tố tài nguyên và môi trường. 
     Xác định nhu cầu sử dụng nước và xả nước. 
     Xác định đặc trưng nguồn nước thải, hệ thống xử lý nước thải hiện hữu. 
     Lấy mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của Công ty và phân tích tại phòng thí nghiệm. 
     Mô tả công trình xử lý nước thải: phương thức xả thải, chế độ xả thải, lưu lượng xả thải,… 
     Tiếp cận, thu thập, thống kê, lấy mẫu nước thải, mô tả các Doanh nghiệp lân cận thải cùng ra 1 nguồn tiếp nhận (trong bán kính 1 km đối với nguồn xả thải). 
      Xác định đặc trưng nguồn tiếp nhận nước thải (sông, suối, kênh, rạch tiếp nhận nước thải): chế độ thủy văn. 
       Đánh giá về hoạt động liên quan đến nguồn tiếp nhận: đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội. 
      Lấy mẫu nước tại kênh, rạch dẫn nước thải (nguồn tiếp nhận trực tiếp) tại các vị trí khác nhau và phân tích tại phòng thí nghiệm. 
    Lấy mẫu nước tại sông (nguồn tiếp nhận cuối cùng) tại các vị trí khác nhau và theo chế độ thủy văn của dòng nước, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm. 
      Đánh giá chất lượng, khả năng tiếp nhận của việc xả nước thải vào nguồn tiếp nhận. 
      Đánh giá tác động việc xả thải của Doanh nghiệp vào nguồn nước. 
      Lập bản đồ vị trí để tiến hành xin giấy phép xả thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000. 
       Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu. 
       Lập đề án và trình nộp Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.
 
 


  Các sản phẩm liên quan

Tư vấn xin giấy phép xả thải vào nguồn nước
Tư vấn xin giấy phép xả thải vào nguồn nước
Liên hệ