Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Khách hàng

Nước chất lượng cao

 
Các mẫu máy RO và ứng dụng công nghiệp
Các mẫu máy RO và ứng dụng công nghiệp
Liên hệ
Nước sạch dùng trong dược phẩm
Nước sạch dùng trong dược phẩm
Liên hệ
Lọc nước tinh khiết cho nhà máy và trường học
Lọc nước tinh khiết cho nhà máy và trường học
Liên hệ
Hệ thống RO xử lý nước siêu tinh khiết cho ngành dược phẩm
Hệ thống RO xử lý nước siêu tinh khiết cho ngành dược phẩm
Liên hệ
Nước tinh khiết trong công ty
Nước tinh khiết trong công ty
Liên hệ
Đèn cực tím UV Hydro – Safe®
Đèn cực tím UV Hydro – Safe®
Liên hệ
ScaleNet - Làm mềm không dùng muối
ScaleNet - Làm mềm không dùng muối
Liên hệ
Hệ thống lọc nước đồ uống - thực phẩm
Hệ thống lọc nước đồ uống - thực phẩm
Liên hệ
Hệ thống Ozone thủy hợp (Ozone tinh sạch) xử lý vi sinh
Hệ thống Ozone thủy hợp (Ozone tinh sạch) xử lý vi sinh
Liên hệ
Hệ thống RO
Hệ thống RO
Liên hệ
Hệ thống R.O (hãng RWT)
Hệ thống R.O (hãng RWT)
Liên hệ
Máy RO công nghiệp công suất 300- 1200l/h
Máy RO công nghiệp công suất 300- 1200l/h
Liên hệ
Hệ thống máy RO công suất 600-1000l/h
Hệ thống máy RO công suất 600-1000l/h
Liên hệ