Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Khách hàng

Hệ thống xử lý khí thải lò nấu sắt tái chế 45.000m3/h


Liên hệ


 

Thông tin chi tiết

 I. Đặc tính và ảnh hưởng của khói bụi sinh ra trong lò nấu sắt tái chế
 
1. Đặc tính dòng khói bụi
 
-      Khói bụi có nhiệt độ tương đối cao, khoảng 500 - 700oC.
-      Do nấu ở nhiệt độ cao nên thành phần khói bụi còn lẫn 1 phần bụi sắt.
-      Hệ thống lò nấu sắt tái chế sử dụng thành phần nguyên liệu đầu vào là sắt tái chế nên thành phần khói bụi chứa rất nhiều các thành phần khí thải độc hại như: CO, NOx, SO2, HF, HCl, và các kim loại như Mg, Pb, Si…, do các phản ứng cháy tạo thành và thành phần nguyên liệu sắt đầu vào.
 
Bảng I.1. Nồng độ các thành phần trong khói bụi phát sinh ở lò nấu sắt
STT
Thông số
Nồng độ C (mg/Nm3)
1
Tổng bụi
3000
2
Chì và hợp chất, tính theo Pb
36
3
CO
1600
4
Đồng và hợp chất, tính theo Cu
50
5
Kẽm và hợp chất, tính theo Zn
48
6
H2S
5
7
 
SO2
3000
8
 
NOx
2200
9
Bụi silic
102
10
HF
65
11
HCl và các hợp chất Clo
220
 2. Ảnh hưởng của bụi nhôm đến con người và môi trường xung quanh
-      Công nhân làm việc trong môi trường chứa nhiều bụi nhôm có nguy cơ nhiễm độc rất cao. Nếu hít phải khí thải lò sắt trong thời gian dài  thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân và từ đó dẫn tới các bệnh về đường ruột và hệ hô hấp,…
-      Đồng thời khí thải phát thải từ nhà máy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.
II. Biện pháp xử lý
-      Để xử lý khói bụi trong lò nấu sắt có các phương pháp như:
+ Tháp rửa dạng sủi bọt -WBT
+ Tháp đệm
+ Cyclon ướt
+ Lọc túi vải
Tuy nhiên, phương án tháp rửa dạng sủi bọt -WBT được lựa chọn vì những ưu điểm sau:
+ Thiết bị gọn, nhẹ, dễ chế tạo
+ Hiệu suất xử lý cao
+ Vận hành và bảo dưỡng đơn giản
+ Chi phí vận hành thấp
Tóm tắt phương án tháp rửa dạng sủi bọt:
-      Khí thải phát sinh từ lò đốt được thu hồi bằng các chụp hút đặt tại các điểm phát thải trong nhà máy.
-      Khí mang theo khói bụi từ các chụp hút sẽ được tập trung về tháp xử lý -WBT 2 cấp nhờ quạt hút khí. Tháp xử lý -WBT cấp 1: xử lý bụi và 1 phần khí thải ô nhiễm. Tháp xử lý -WBT cấp 2: xử lý triệt để khí thải ô nhiễm còn lại. Tại các tháp xử lý này, khí được làm nguội và lọc rửa bằng dung dịch hấp thụ. Cặn ô nhiễm đi theo nước rửa ra ngoài, khí sạch đạt cột A QCVN 19 : 2009/ BTNMT về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, theo ống khói thoát ra môi trường.
-      Nước rửa chảy vào bể lắng, cặn ô nhiễm lắng xuống nhờ quá trình lắng trọng lực, định kỳ thải bỏ. Phần nước trong đi vào bể chứa nước và tuần hoàn trở lại tháp xử lý và định kỳ thải bỏ ra hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy.
III. Quy trình công nghệ
    -      Thuyết minh dòng khí thải:    
Khói bụi sinh ra trong lò nấu  và các công đoạn liên quan sẽ được thu hồi triệt để bằng các chụp hút bụi. Khói bụi được dẫn theo đường ống đến tháp xử lý -WBT 2 bậc với mục đích làm sạch đồng thời làm nguội bằng nước và dung dịch hấp thụ EDTA. Tại tháp xử lý -WBT bậc 1, bụi được giữ lại, 1 phần khí thải ô nhiễm cũng được xử lý và theo dòng nước đi ra ngoài. Khí thải ra khỏi đỉnh tháp bậc 1, đi vào tháp xử lý -WBT bậc 2 sẽ được xử lý triệt để thành phần khí thải ô nhiễm bằng dung dịch hấp thụ EDTA. Khí đi ra khỏi đỉnh tháp bậc 2 được 01 quạt (P = 55 kW, 45000 m3/h) hút vào ống khói trước khi thải ra ngoài môi trường. Khí thoát ra đạt cột A QCVN 19 : 2009/ BTNMT về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, áp dụng đối với các nhà máy, cơ sở đang hoạt động.
-      Thuyết minh dòng nước thải:
Nước rửa từ tháp xử lý bậc 1 chứa cặn ô nhiễm được dẫn vào bể lắng có bố trí các ống lắng Lamen nhằm làm tăng hiệu suất lắng. Tại đây, qua quá trình lắng trọng lực, cặn lắng xuống đáy bể, được định kỳ thải bỏ ra ngoài. Phần nước trong chảy tràn sang bể chứa nước và tuần hoàn trở lại tháp xử lý bậc 1 và định kỳ vào bể pha hóa chất hấp thụ EDTA. Dung dịch sau hấp thụ ở tháp xử lý bậc 2 chảy xuống bể pha hóa chất. Tại đây, bố trí motor khuấy và bổ sung hóa chất hấp thụ, sau đó dung dịch hấp thụ tuần hoàn trở lại tháp xử lý bậc 2. Định kỳ thải bỏ nước từ bể pha hóa chất vào bể lắng Lamen khi dòng nước trong bể pha hóa chất bẩn quá.
-      Một số đặc điểm lưu ý khi thiết kế hệ thống:
+ Thiết kế 2 module cho mỗi cấp tháp xử lý nhằm triệt để xử lý khói thải và tiện bảo đưỡng sữa chữa.
+ Thiết kế các van đóng mở tại các nhánh trước và sau tháp, trước và sau quạt để linh hoạt trong quá trình vận hành cũng như khi cần bảo dưỡng.
+ Công suất vận hành của hệ thống được điều chỉnh tăng giảm tương ứng với công suất hoạt động của  hệ thống để giảm thiểu tối đa chi phí vận hành.
+ Thiết kế các chụp hút khói và bụi tại các điểm phát sinh khói thải nhằm thu hút triệt để.           
+ Thiết kế đường ống đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả nhất. Đường ống đảm bảo mỹ quan, tiện đi lại.


  Các sản phẩm liên quan

Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ
Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ
Liên hệ
Hệ thống xử lý khí thải lò nấu sắt tái chế 45.000m3/h
Hệ thống xử lý khí thải lò nấu sắt tái chế 45.000m3/h
Liên hệ