Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Khách hàng

Cát trắng


Liên hệ


 

Thông tin chi tiết

  •  Xuất xứ : được sản xuất tại Việt Nam
  • Đặc điểm: trắng nhẹ, loại nhỏ 0.7-1.2mm, loại lớn 1.5-2.0mm
  • Công dụng : lọc cặn làm trong nước
  • Hạn dùng : tối thiểu 5 năm nên thay mới, định kỳ rửa ngược rửa xuôi bằng nước
  • Đơn vị tính : kg
  • Tỷ trọng : 1,4 kg/lít
  • Đóng bao : 50 kg (chuẩn), 10 kg


  Các sản phẩm liên quan

Vật liệu đa năng ODM - 2F
Vật liệu đa năng ODM - 2F
Liên hệ
Hạt nổi PS
Hạt nổi PS
Liên hệ
Sỏi đỡ
Sỏi đỡ
Liên hệ
Đá nâng PH - LS
Đá nâng PH - LS
Liên hệ
Cát trắng
Cát trắng
Liên hệ
Cát mangan
Cát mangan
Liên hệ
Chất trợ lắng
Chất trợ lắng
Liên hệ