Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Khách hàng

Nhựa Cation, Anion

Nhựa anion FFIP
Nhựa anion FFIP
Liên hệ
Nhựa cation 225H
Nhựa cation 225H
Liên hệ
Nhựa Cation 220Na
Nhựa Cation 220Na
Liên hệ
Nhựa anion GS 300
Nhựa anion GS 300
Liên hệ

Than hoạt tính

Than Antraxit
Than Antraxit
Liên hệ
Than Jacobi Thụy Điển
Than Jacobi Thụy Điển
Liên hệ
Than Hà Lan Norit PK 1-3
Than Hà Lan Norit PK 1-3
Liên hệ
Than hoạt tính từ tre
Than hoạt tính từ tre
Liên hệ
Than hoạt tính  - Việt Nam
Than hoạt tính - Việt Nam
Liên hệ

Đệm vi sinh

Đệm Vi sinh dạng tấm
Đệm Vi sinh dạng tấm
Liên hệ
Đệm vi sinh dạng cầu (đệm cầu, giá thể vi sinh dạng cầu)SIDETECH
Đệm vi sinh dạng cầu (đệm cầu, giá thể vi sinh dạng cầu)SIDETECH
Liên hệ

Các vật liệu khác

Vật liệu đa năng ODM - 2F
Vật liệu đa năng ODM - 2F
Liên hệ
Hạt nổi PS
Hạt nổi PS
Liên hệ
Sỏi đỡ
Sỏi đỡ
Liên hệ
Đá nâng PH - LS
Đá nâng PH - LS
Liên hệ
Cát trắng
Cát trắng
Liên hệ
Cát mangan
Cát mangan
Liên hệ