Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Khách hàng

   MCFM - Amiad Thiết bị lọc tự động làm sạch liên tục với lưu lượng lớn và tải trọng cao

Amiad FILTOMAT MCFM là các thiết bị lọc tự động  với tùy chọn tự làm sạch liên tục, được thiết kế cho lưu lượng lớn, lượng tạp chất bẩn cao với nhiều xơ và các hạt bám dính.

Với 3 kiểu màng lọc 8000/12000 cm². MCFM hỗ trợ lưu lượng lên đến 750 m³/h (3300 gpm), cấp lọc 3000- 15 micron, đường kính ngõ vào/ra  4"-12".

Tính năng

·         Được thiết kế để tải được lượng bụi đất bẩn lớn.

·         Hiệu quả cao trong lọc các chất xơ và hạt nhỏ bám dính.

·         Kết quả vượt trội trong cả các đường áp suất thấp

·         Thuật toán tự làm sạch điều khiển trên cơ chế điện tử, tùy theo lượng bụi đất bẩn theo thời gian thực

·         Hiệu năng trên giá thành rất tốt  trên các ứng dụng xử lý lượng bụi đất bẩn lớn.

·         Thiết kế gọn gàng chắc chắn với lưu lượng cao.

·         Dễ dàng cài đặt , sử dụng và bảo trì.  Các Tin khác