Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Khách hàng

Máy Ozone

Máy đa năng Ozima SP-F1
Máy đa năng Ozima SP-F1
Liên hệ
Máy đa năng Ozima SP-G6
Máy đa năng Ozima SP-G6
Liên hệ
Máy Ozone khử mùi G2M
Máy Ozone khử mùi G2M
Liên hệ
Máy Ozone Fresh G4
Máy Ozone Fresh G4
Liên hệ
Máy Ozone gia đình G2F
Máy Ozone gia đình G2F
Liên hệ

Máy bơm nước CN

Bơm Grundfos
Bơm Grundfos
Liên hệ
Bơm chìm giếng khoan
Bơm chìm giếng khoan
Liên hệ
Bơm chìm nước thải
Bơm chìm nước thải
Liên hệ
Bơm ly tâm trục đứng
Bơm ly tâm trục đứng
Liên hệ
Bơm ly tâm trục ngang
Bơm ly tâm trục ngang
Liên hệ

Máy thổi khí

Máy thổi khí LONGTECH
Máy thổi khí LONGTECH
Liên hệ
Máy thổi khí SSR TAIKO
Máy thổi khí SSR TAIKO
Liên hệ
Máy thổi khí SSR-T TAIKO
Máy thổi khí SSR-T TAIKO
Liên hệ

Thiết bị đo kiểm

Đồng hồ đo lưu lượng, áp lực
Đồng hồ đo lưu lượng, áp lực
Liên hệ
Thiết bị đo độ dẫn điện EC 215
Thiết bị đo độ dẫn điện EC 215
Liên hệ
Thiết bị đo pH để bàn HI 2211
Thiết bị đo pH để bàn HI 2211
Liên hệ
Thiết bị đo pH 991401
Thiết bị đo pH 991401
Liên hệ
Thiết bị đo đa chỉ tiêu HI 993301
Thiết bị đo đa chỉ tiêu HI 993301
Liên hệ
Bút đo độ dẫn HI 98311
Bút đo độ dẫn HI 98311
Liên hệ