Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Khách hàng

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Sinh Phú là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, công ty Sinh Phú trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp xử lý nước và cây xanh. Với mục tiêu phát triển các công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng gắn kết với việc nâng cao ý thức sử dụng và tái sử dụng nguồn tài nguyên. Công ty đã đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến của thế giới trong xử lý nước, có giá thành thấp phục vụ cho đời sống dân sinh của các khu dân cư; nghiên cứu phát triển các sản phẩm được chế biến từ cây trồng có giá trị dinh dưỡng cao, chi phí thấp, nâng cao sức khỏe cộng đồng, tham gia vào việc xóa đói giảm nghèo cho người dân.       
 
TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG
-         Đóng góp vào các hoạt động bảo vệ môi trường, thúc đẩy sáng tạo, hợp tác kết nối gia tăng giá trị trong khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước hiệu quả.
-         Hướng tới sự phát triển cộng đồng. Ăn – Uống – Thở An Toàn, mang đến cho khách hàng thông điệp của Đại sứ An toàn Ozima.
-         Tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho người lao động.
-         Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế để xây dựng đất nước.
 
TRIẾT LÝ KINH DOANH
Triết lý kinh doanh của công ty chúng tôi là:
“ Chuyên sâu tạo nên sự khác biệt”
 
NHÃN HIỆU HÀNG HÓA VÀ BIỂU TRƯNG LÔGÔ
Nhãn thương mại và biểu trưng lôgô của công ty đã được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học công nghệ và môi trường
-         Logo:
Quyết định chấp nhận đơn bảo hộ số 23790/QĐ-SHTT ngày 12/05/2010 của Cục sở hữu trí tuệ
-         Nhãn hiệu hàng hóa:

 

Quyết định chấp nhận đơn bảo hộ số 23791/QĐ-SHTT ngày 12/05/2010 của Cục sở hữu trí tuệ